Basisschool directeur SD1 Ouw blij met de WEdo FoundationSD1 en SD2 (de basisscholen in Ouw) werken samen in de Werkgroep WEdo Foundation Ouw, om kinderen en jongeren voor te dragen voor een studietoelage. Mevrouw Mya Hehakaya neemt hierin het voortouw. Ook de universitas Pattimura in Ambon wordt hierbij betrokken. Hierdoor wordt de universiteit toegankelijk voor studenten waarvan de ouders niet over de financiële middelen beschikken.