De WEdo Foundation

In 2018 is de Wedo Foundation opgericht met als doel het bevorderen, financieren en ondersteunen van leer-en ontwikkel trajecten voor kinderen uit het dorp Ouw, Saparua Indonesië en het financieel ondersteunen van de basisscholen in het dorp Ouw, Saparua in Indonesië. De stichting tracht haar doel te bereiken door fondswerving en actieve begeleiding. 

De WEdo Foundation is een algemeen nut beogende instelling (ANBI)

De RSIN (kamer van koophandel nummer) van de WEdo Foundation is 858942483Het bestuur

Het bestuur van de onafhankelijke Wedo Foundation wordt gevoerd door Willem Manuputty (voorzitter), Alfred Drenthen (secretaris) Edwin Willemsen (penningmeester) en Liz Pelupessy (algemeen bestuurslid)

De bestuursleden zetten hun tijd, kennis en ervaring vrijwillig in en genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning (onbezoldigd) 

Het totale beloningsbeleid van de WEdo Foundation vind je in onze statuten